Ohridsko ezero


Ohridskoto ezero e edno od najstarite ezera vo svetot. Poseduva unikatna flora i fauna, specifi~na za tercijarniot period (stara 2-4 milioni godini) i e eden od najgolemite biolo{ki rezervati vo Evropa. Mnogu od vodenite vidovi na Ohridskoto ezero se endemski, so posebni mikroekolo{ki sistemi.

Ohridskoto ezero e proglaseno za mesto od Svetskoto kulturno i prirodno nasledstvo na
UNESKO vo 1980 godina.

Satelitska snimka na Ohridsko Ezero

Ekolo{kata stabilnost na Ohridskoto ezero e zagrozena poradi nesoodvetnoto upravuvawe na `ivotnata sredina vo podra~jeto na zafa}aweto. Okolu ezeroto `iveat okolu 100.000 lu|e, a za vreme na letnite meseci ova naselenie se zgolemuva za okolu 50%. Se o~ekuva deka ezeroto }e bide eutrofno za slednite deset godini, dokolku ne se prevzemat merki da se ograni~i vnesuvaweto na fosfor vo ezeroto.


Vo podgotovka e Proekt na globalniot instrument za `ivotnata sredina
(GEF) za da se pomogne da se razre{i problemot na zagaduvawe na ezeroto. Cel na proektot e da se izraboti programa za upravuvawe me|u vladite na Makedonija i Albanija za da se za{titi ezeroto. Proektot }e pottiknuva ekonomi~ni re{enija za prekugrani~no upravuvawe na prirodnite bogatstva i namaluvawe na zagaduvaweto preku:

- izrabotka na institucionalna, zakonska i normativna ramka,
- vospostavuvawe na monitoring sistem;
- podgotovka na strate{ki akcionen plan za Ohridskoto ezero i investiciona programa;
- finansirawe na pomo{ni aktivnosti od mal opseg so demonstracioni celi.

Dame Gruev 14, 91000 Skopje, Republic of Macedonia
E-mail: gjorgeva@unet.com. mk