Ministerstvo za urbanizam,
grade`ni{tvo i za{tita na `ivotnata sredina

 • Sektor za za{tita na `ivotnata sredina

Manastir Sv. Jovan Bigorski, XIX vek

 • Sega{nost i idnina
 • Vrednosti i nameri
 • Predviduvawa za idninata
 • Upravuvawe so `ivotnata sredina
 • Monitoring
 • Standardi i propisi
 • Politika na `ivotna sredina
 • Prioritetni aktivnosti
 • Utvrduvawe na prioriteti
 • Akcionen plan

Izvorot na Crn Drim kaj Sv. Naum

Dame Gruev 14, 91000 Skopje, Republic of Macedonia
E-mail: gjorgeva@unet.com. mk